apparforkommunikation

APPAR FÖR KOMMUNIKATION INTERNT

En app för internkommunikation placerar informationen på armlängds avstånd för användaren i princip hela den vakna tiden. Med pushnotiser säkerställer man att viktig information får uppmärksamhet. Informationen kan hämtas från fler olika källor och samlas i appen tillsammans med det material man hanterar via appens content management system.

“OJ, ETT NYTT TIDSKRÄVANDE PROJEKT – VI HAR VARKEN TID ELLER RESURSER!”

Många verksamheter ryggar tillbaka vid tanken på stora projekt för att skapa nya plattformar för internkommunikation men ofta är det så att informationen ändå finns tillgänglig och att en app i ett första steg samlar all kommunikation som ändå sker online till en logisk funktion – direkt i fickan hos mottagaren.

Appen kan sedan byggas ut med fler funktioner efterhand som efterfrågan uppstår.

Den genomsnittliga initiala arbetsinsatsen för att skapa denna typ av app handlar om någon dag från organisationens sida. Hur mycket tid som sedan läggs på uppdatering och monitorering av innehåll beror ju på hur appen är uppbyggd men skall också ställas mot effektivitetsvinsterna av att nå fram med viktig information till användaren av appen.

TRE OPERATIVSYSTEM I EN LÖSNING, IOS, ANDRIOD & WINDOWS.

Med Appsales App som tjänst finns möjligheten att jobba med tre olika appar för IOS, Android eller webb och TV med nya Appsales Cyan där alla är kopplade till samma CMS system och har samma innehåll (med vissa avvikelser för design).

LÄS MER OM DE VANLIGASTE FUNKTIONERNA.

Nedan presenterar vi några av de funktioner som vanligtvis ingår i en lösning, men hittar du inte den funktion ni söker så kontakta oss. Långt ifrån allt finns med i listan och innehåller skiljer sig åt beroende på system. Nedan är tänkt som en vägledning runt de olika möjligheter som finns.


 

 

 

 

 

DESIGN

Att appen följer verksamhetens grafiska riktlinjer är naturligtvis viktigt för identiteten – vi bygger ogärna appar utan en egen identitet, appen designas även för att underlätta interaktion och anpassas till vikten av olika innehållsdelar. Design är något levande och appen kan löpande anpassas till aktuella behov..

 • Unik design för var kund
 • Interaktionsdesign
 • Levande och kan uppdateras utan nya app


 

 

 

 

 

 

 

RSS | NYHETER

RSS/XML

Länka in nyhetsflöden från organisationens hemsida eller andra tjänster. Det gör informationen lättillgänglig och aktuell. Med webservices kan flöden arbetas om för att anpassas till ett format som fungerar bäst i mobila enheter.

UNIKA NYHETER

Alla bra appar för kommunikation har ett eller flera unika nyhetsflöden där man kan uppdatera om intern information som kanske inte syns i organisationens publika kommunikation. Uppdateringen av nyheter sker i ett lättanvänt webbverktyg (CMS system) och kan struktureras i både ett traditionellt flöde och en databas med sök och filtreringsmöjligheter.
Kanske vill man skapa en centralt flöde med kategorisering som visas inom olika sektioner i appen, exempelvis avdelning eller ämnesspecifika nyheter

 • Traditionellt flöde
 • Databasflöde
 • Skräddarsydda flöden
 • RSS/XML/JSON

 


 

 

 

 

 

 

 

FAQ

Finns det dokumenterat hur man löser olika problem eller hur man skall agera i olika situationer är en intern FAQ ett mycket bra sätt att ge användaren direkt tillgång till svaren.

 • Databas med sökfunktion.
 • Lista och kategorier.
 • Uppdatera enkelt i CMS.

 


 

 

 

 

 

 

 

POLICYDATABAS

De flesta verksamheter har ett antal policys som tagits fram för att underlätta för de anställda att veta organisationens hållning och regler runt olika frågor. Genom att skapa en policydatabas i appen blir all den information tillgänglig på ett helt nytt sätt.

 • Personalhandbok.
 • Rekrytering.
 • Rutiner för olika processer.
 • Representation.
 • Resor.
 • Checklistor.
 • m.m.

 


 

 

 

 

 

 

 

KALENDRAR

Skapa en eller flera kalendrar i appen som kan visas på olika sätt. Kanske en generell kalender med poster som berör alla samt unika kalendrar för marknad, utbildning, möten m.m. Uppdateringen av kalenderposter sker i ett lättanvänt webbverktyg (CMS system) och kan struktureras i både ett traditionellt flöde och en databas med sök och filtreringsmöjligheter.

Kanske vill man skapa ett centralt kalenderflöde med kategorisering som visas inom olika sektioner i appen

RSS/XML
Länka in kalender från organisationens hemsida eller andra tjänster. Det gör informationen lättillgänglig och aktuell. Med webbservices kan flöden arbetas om för att anpassas till ett format som fungerar bäst i mobila enheter.

 • Traditionell kalender.
 • Databaskalander med sökfunktion.
 • RSS/XML/JSON.

 


 

 

 

 

 

 

 

KONTAKTER & VEM GÖR VAD

I allmänhet och i synnerhet för en nyanställd inom en stor organisation är det svårt att veta vem man skall vända sig till. Men även för etablerad personal eller partners kan det vara bra med en uppdaterad telefon och kontaktbok i appen.

 • Kontaktlista
 • Bild/text, telefon, e-post och länkar
 • Telefonbok
 • Sökfunktion och filter för person, plats, funktion, m.m.
 • “Ny på jobbet” flik.

 


 

 

 

 

 

 

 

TYCK TILL ELLER RAPPORTERA

Att få feedback från medarbetarna kan underlättas avsevärt med funktioner för detta i appen. Man kan skapa anonyma formulär som kan skickas utan att någon kan spåra avsändaren men även formulär med full synlighet. Det går att länka till flera verktyg för medarbetareundersökningar eller skapa ett nytt. Verksamheter med behov av rapportering från säljare, marknad kan databasbaseradeformulär skapas för att underlätta att rapportera in skyltning och utseende av exempelvis en butik.

 • Skicka text och bilder.
 • Enkelt formulär.
 • Databaskopplat formulär.
 • Ringa, maila, skicka.
 • Använd befintlig tjänst med länk eller webbservice.

 


 

 

 

 

 

 

 

KRISHANTERING

Vad gör man i en krissituation? Vem skall man vända sig till och vad är åtgärdsplanen steg för steg. Beroende på hur rutinerna ser ut kan detta integreras på olika sätt i appen. Kanske skall det till och med vara en egen app?

 • Checklista.
 • Telefonnummer.
 • VIDEO och annan information.
 • Kartor.
 • m.m.

 


 

 

 

 

 

 

 

STATISTIK

Att rapportera nyckeltal och utvecklingen av desamma i appen ger medarbetare tillgång till organisationens viktigaste mätetal.

 • Listor
 • Grafer
 • En eller flera vyer
 • RSS/XML/JSON

 


 

 

 

 

 

 

 

FELANMÄLAN

Finns det rutiner för felanmälan kan dessa integreras i appen, det finns även möjlighet att lägga till kontrollfrågor.

 • Ringa, maila, skicka.
 • Enkelt formulär.
 • Avancerat formulär med CMS databas.
 • Använd befintligt system med LÄNK/XML/JSON/JAVA

 


 

 

 

 

 

 

 

SAMLA ORGANISATIONENS SOCIALA MEDIER

Att veta vilka budskap organisationen förmedlar i sociala medier är viktigt, genom att samla sociala flöden i appen där organisationens flöden visas utan konkurrens från andra inlägg får man en bra översikt och lättillgänglig information.

MARKNADSINFO
Det ärr också möjligt att skapa flöden med taggning där man samlar information från Google, Twitter eller någon annan källa runt ett specifikt ämne, varumärke eller plats. Guld värt för kommunikationsavdelningen att får en enkle överblick på vad som skrivs om varumärket

 • Facebook
 • Instagram.
 • Twitter.
 • Linkedin.
 • YouTube
 • Vimeo
 • och många fler.

 


 

 

 

 

 

 

 

NAVIGERING

Appen kan byggas med olika typer av navigering med menystrukturer och sökfunktioner. Appen kan ha ett stort antal sidor eller databaser.

 • Slidemeny.
 • Ikonmeny.
 • Tab meny.
 • Sök.
 • Kombinationsmenyer.

 

SÄKERHET

Även om information sprids bäst om den inte ligger bakom lösenord och eftersom även sådan information idag enkelt kan spridas med en skärmdump på datorn och ett mail så finns det ibland anledning att göra det lite svårare att få tillgång till vissa information. Appsales Black har två huvudsakliga möjligheter att skydda

LÅS

Ett lås är inte en inloggningsfunktion, ingen användardata registreras i appen och alla använder samma upplåsningskod för att komma in i appen. När koden angetts låser appen upp innehållet på den enhet som låst upp den och man behöver oftast inte ange låskoden igen om man inte byter smartphone. Koden kan sedan bytas ut med jämna mellanrum.

INLOGGNING

Inloggning innebär att användaren registrerar sig i appen och skapar ett användarkonto, användaren får sedan tillgång till appen. Vilka användare som har tillgång styr man CSM systemet där användare kan tas bort och hanteras.

KONTROLLERAD INLOGGNING

Med kontrollerad inloggning kan bara användare som organisationen skapat konton åt tidigare logga in i appen. Vid inloggning kan sedan användaren ändra sitt lösenord. Detta är det högsta nivån på säkerhet då ingen kan se innehåll i appen utan ett användarkonto skapat av organisationen.

GDPR

Appsales Cyan är anpassat till GDPR med flera funktioner som utvecklats för just dataskydd. Även i Appsales Black uppfylls GDPR.

PUSH/MEDDELANDEN

Det går att skicka pushnotiser till användare av appen på ett antal olika sätt, användare kan stänga av push i sin telefon men det finns ett flöde i appen som visar appens mottagna meddelanden.

 

 • Vanligt meddelande går ut till alla när det skickas.
 • Tidsstyrda meddelanden, schemalägg när ett eller flera meddelanden skall sändas.
 • Individuella meddelanden – skicka meddelande till en individ (kräver inloggning).
 • Skicka push direkt från appen, som manager kan du skicka push direkt från appen när du är inloggad.

 

DRIFT

Appsales hanterar drift av både app och CMS så inga egna servrar eller annan utrustning är nödvändig. Appkoden anpassas löpande till aktuella operativsystemsversioner genom automatiserad uppdatering vilket sparar både pengar och tid för kunden. Driften ingår i månadslicensen för appen.

UPPDATERING AV INNEHÅLL

Appens innehåll uppdateras automatiskt för de delar som är länkat till andra tjänster. För manuella flöden och databaser sker uppdateringen i appens webbaserade CSM verktyg. Verktyget är utformat med fokus på maximal enkelhet så att inga speciella förkunskaper krävs, man kommer långt med viss vana av webb och program som Word samt Excel. Antalet personer som kan uppdatera appen är obegränsat. I CMS verktygen finns följande funktioner.

• Uppdatera innehåll
• Statistik för hur appen används
• Skicka pushmeddelanden

 

DISTRIBUTION

Det finns flera olikas sätt att distribuera en intern app men det vanligaste är via respektive marknadsplats som Google Play och Apple App Store. De två huvudsakliga vägarna är följande.

• Distribution på kundkonton hos Google och Apples respektive stores.
• Distribution via länk med Enterprise licenser och kryptering.