appsalescyan

 

 

 

Appsales Cyan är vår nya publiceringsplattform (CMS) där man styr uppsättning av användare, enheter, struktur, innehåll, publicerar och hanterar förfrågningar. Till Cyan kopplas sedan olika applikationer. I standardutförandet ingår native iOS och Android applikationer för smartphones, men vid behov kan hela eller delar av lösningen även visas på speciella appar för surfplattor, TV eller webb.

STRUKTUR

Användare kan vara kopplade till flera olika enheter och därför få en helt unik sammansättning av information i sin app. Strukturen möjliggör mer pricksäker information och ger en bra användarupplevelse med relevant innehåll.

Administratörer finns på tre nivåer övergripande, app-nivå och enhetsnivå. För enhetsadministratörer krävs attest av app-administratör för publik publicering utanför egna enheten. Var enhet har tillgång till samtliga funktioner på enhetsnivå.

 

GDPR & PRIVACY BY DESIGN

Cyan är utvecklat anpassat till GDPR med inbyggda funktioner för policys och medgivanden samt smarta funktioner för att förenkla för användaren och minska arbetsbelastningen för administratörer.

För mobila app-användaren finns en egen GDPR modul under mina sidor där en rapport på registrerade aktiviteter, radering av data och hårdradering av konto med all data hanteras direkt i mobiltelefonen av användaren.

För administratörer på både app och enhetsnivå finns GDPR funktioner för rapporter och begäran av anonymisering eller borttagning av data som naturligtvis först måste godkännas av app-ägaren.

 

 

VERSIONER

Beroende på behov av anpassning och andra faktorer erbjuder vi två helt separata versioner av Appsales Cyan.

 

[fusion_tabs design=”classic” layout=”horizontal” justified=”yes” backgroundcolor=”” inactivecolor=”” bordercolor=”” icon=”fa-dove fas” icon_position=”left” icon_size=”” hide_on_mobile=”small-visibility,large-visibility” class=”” id=””][fusion_tab title=”Appsales Cyan CLOUD” icon=”fa-dove fas”]

Appsales Cyan är som standard en molntjänst vilket innebär att lösningen drivs centralt och att du som kund loggar in på ditt konto i lösningen där även er eller era appar hanteras.

Appsales Cyan Cloud är bäst för dig som:

• Vill köpa App som tjänst.
• Har behov som täcks av standardfunktionerna i lösningen.
• Vill slippa drift och kostnader för uppdateringar av driftmiljö samt system.
• Endast behöver unik design på användarfronten (apparna).

[/fusion_tab][fusion_tab title=”Appsales Cyan LOCAL HOSTING” icon=”fa-dove fas”]

Appsales Cyan kan köpas med lokal drift vilket innebär att en lokal version av systemet installeras på kundens val av server. Local Hosting innebär att systemet kan anpassas både avseende design (White Label) och med utveckling av unik anpassning eller helt nya funktioner.

Appsales Cyan  Local Hosting är bäst för dig som:

• Vill ha egen design på CMS systemet.
• Har behov av egna anpassningar eller tillägg i CMS systemet.
• Har behov av flera appar som kan knytas till systemet.
• Vill ha egen kontroll på säkerhet och servermiljö.

Cyan Local Hosting ger tillgång till följande extra funktionalitet

 • Möjlighet att utveckla egna moduler eller modifiera i befintliga.
 • Möjlighet till integration mot andra system med API (beror på källan)
 • Superadminnivå och hantering av appadministratörer.
 • Egen design på CMS.

[/fusion_tab][/fusion_tabs]

 

 

 

APPSALES CYAN 1.0

I grundutförande har Appsales Cyan 1.0 Cloud och Local Hosting följande  moduler och funktioner.

 

[fusion_tabs design=”classic” layout=”horizontal” justified=”yes” backgroundcolor=”” inactivecolor=”” bordercolor=”” icon=”” icon_position=”” icon_size=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=””][fusion_tab title=”MODULER” icon=”fa-dove fas”]

FUNKTIONSMODULER

 

 

 

Mina sidor

App-användare har tillgång till egen modul med mina sidor som innehåller sparat innehåll, inlösta erbjudanden, GDPR inställningar, Push inställningar samt prenumerationer och  profilinformation m.m.

 

 

Media & nyheter

Mediamodulen handlar främst om att förmedla information till användare och få feedback genom sociala funktioner. 

I CMS verktyget kan man skapa och publicera nyheter, bilder och länkar.  Det är möjligt att använda tidsinställning för på och av publicering så att man kan planera information i förväg. Sociala funktioner kan aktiveras och avaktiveras var för sig som likes och kommentarer. Publiceras till enheter (alla, enstaka eller flera) endast medlemmar i var enhet ser informationen.

 

Event

Eventmodulen används för att förmedla händelser som kan kopplas till enheter eller vara helt fristående. Användare kan tillåtas att delta och checka in på events liksom ge feedback med sociala funktioner. Incheckning kan knytas till geografisk position för övningar där man vill samla deltagare på en fysisk plats.

 

I CSM verktyget skapar man events med bilder, länkar, vägbeskrivning, deltagarelista, incheckning (med eller utan avståndskrav). Tidsinställning för både publicering, start och stop samt återkommande händelser. Event kan vara fristående eller kopplas till enheter. Notiser för påminnelse. Sociala funktioner som kan slås av eller på med likes, kommentarer, deltagande, incheckning. Spara event i egen kalender eller på mina sidor. Publiceras till enheter (alla, enstaka eller flera) endast medlemmar i var enhet ser informationen.

 

Information

Informationsmodulen kan fungera som en FAQ med frågor och svar men även som en informationsdatabas eller dokumentsamling. Genom kategorisering kan man använda  flera alternativ samtidigt. Användare kan söka eller navigera fram till rätt information, saknas något kan användaren ställa en fråga vilken besvaras privat eller publikt genom CMS verktyget. 

Frågor och svar eller informationsdatabas eller både och. Skapa innehåll i CMS och publicera till de enheter som berörs eller helt publikt. Länkar, bilder och PDF dokument kan bifogas. Låt användare ställa frågor direkt i appen och svara privat eller gör om till publikt inlägg. Sociala funktioner som kan slås på och av för likes och kommentarer. Publiceras till enheter (alla, enstaka eller flera) endast medlemmar i var enhet ser informationen.

 

Kontakter

Kontaktmodulen är uppdelad i personer och enheter. Appanvändare kan visas under egen enhet eller vara anonyma. I kontakthanteringen väljer man hur kontaktflödet skall se ut och lägger till externa kontakter vid behov. Enheter visas med en egen sida som förutom generell information också visar events, erbjudanden och publika medlemmar.

 

Kontakter omfattar både enheter och användare samt externa. Välj på användarnivå om kontaktuppgifter är publika eller inte och vilka som i så fall kan se dem.
Ring, skicka e-post eller spara kontakt i egen lista. Se enheter med kontaktinformation, karta, vägbeskrivning, personal, enhetens erbjudanden/events samt öppettider. Publiceras till enheter (alla, enstaka eller flera) endast medlemmar i var enhet ser informationen.

 

Erbjudanden

Erbjudanden till alla användare eller begränsat till medlemmar i vissa enheter, obegränsade erbjudanden eller engångserbjudanden som kräver tvåstegsverifiering och QR kod. Avtal eller kuponger med begränsat antal, möjligheterna är många med den avancerade erbjudandemodulen. 

 

Skapa kategorier med erbjudanden som är öppna eller behöver lösas in i butik/via scanning av kod. Ställ in publiceringstidpunkt och giltighetstid från och till. Möjligt att begränsa antalet erbjudanden som kan lösas in och lägga till QR eller BAR kod. Sociala funktioner som kan slås på och av för likes och kommentarer. Publiceras till enheter (alla, enstaka eller flera) endast medlemmar i var enhet ser informationen. I erbjudandefunktionen ingår också ett personligt medlemskort som visas vid landskapsläge i appen.

 

Länksamling

Länkmodulen är utformad som en länksamling med kategorisering. Lägg upp relevanta länkar med beskrivning och bild under rätt kategori. Dessa öppnas i appens native browser utan att användaren behöver lämna appen. Samtliga länkar är sökbara genom taggar eller namn.

Skapa länkar till webbinnehåll i sökbart register med kategorier. Sociala funktioner som kan slås på och av för likes och kommentarer. Publiceras till enheter (alla, enstaka eller flera) endast medlemmar i var enhet ser informationen.

 

Checklistor

Modulen är främst avsedd för att skapa checklistor i CMS systemet som ett stöd för användarna i olika processer. Vid behov kan användaren skicka bekräftelse på genomförd lista till skaparen av listan.

Skapa checklistor i CMS verktyget. Checklistor kan öppnas och utföras, sparas återanvändas i appen samt att bekräftelse att lista utförts skickas till skaparen av listan med tidstämpel.
Publiceras till enheter (alla, enstaka eller flera) endast medlemmar i var enhet ser informationen.

 

Formulär

Länka till Google forms eller liknande verktyg.

Publiceras till enheter (alla, enstaka eller flera) endast medlemmar i var enhet ser informationen.

 

Sökfunktion

Sök i enskilda moduler eller sök i hela appen, användaren kan även spara sökresultat på mina sidor,

Sökning kan utföras i var enskild modul eller under verktyg genom att söka i hela appen. Innehåll kan taggas så att sökningen utöver rubrik även söker på taggar.

[/fusion_tab][fusion_tab title=”FUNKTIONER” icon=”fa-dove fas”]

 

 

 

PUSHNOTISER

Appsales Cyan Azure Notification Hub ger möjlighet att skicka rich push meddelanden till användarna från appens CMS. Rich push innehåller fler funktioner än traditionell push som fler tecken och länkar m.m. Vi har på grund av att minska appens påverkan på batteritid samt av integritetsskäl och GDPR valt att inte aktivera funktioner för GPS spårning av användare.

 

 

 • Push notiser till alla, enskilda, geografi med tidsinställning och länk till modul och artikel.
 • 300 tecken (normalt 160)
 • Push notiser med extern webblänk till exempelvis undersökning.
 • Push notiser med bild.
 • Push notiser till enheter och grupperingar.
 • Push notiser med automatisering (event )
 • Prenumerationstjänst med upp till 45 samtidiga kategorier

 

 

ANVÄNDARKONTO I APPEN

Cyan erbjuder hög säkerhet och flexibilitet med full GDPR anpassning. Stor vikt har lagts på dataskydd och att användaren skall vara trygg med att eventuella personuppgifter hanteras enligt uppsatta regler. Tydlighet i policys och krav på medgivande vid uppdateringar säkerställer att användaren är informerad.

 

 

 • Säker krypterad inloggning.
 • Säkert lösenord.
 • Automatiskt avslutade av användarkonto vid inaktivitet på både appnivå och användarnivå
 • GDPR modul i appen där användaren kan begära logg via e-post, ta bort innehåll och avsluta kontot.
 • Policy och medgivande i App med tidstämpel och automatisk förnyelse vid uppdatering.
 • Samma inloggning i App och CMS för administratörer.

 

SYSTEM

Enkel skiss över systemets arkitektur och uppsättning. För Appsales Cyan Local Hosting kan annan lösning användas. Externa appar som ingår i grundlösningen är native iOS ver 11.0 och Android 7.0.

 

 

STYRNING AV INFORMATION

Rättigheter och struktur för informationshantering. App-administratörerna hanterar hela appen och attesterar förfrågningar från enhets-administratörer. Enhets-administratörer kan publicera innehåll i egna enheter och efter attest från App-administratören, publikt eller till en grupp av andra enheter. Man kan vara administratör för flera enheter eller appar.

 

 

STRUKTUR

En användare är ansluten till en eller flera enheter som i sin tur är anslutna till en app. En användare kan således vara ansluten till både en avdelning, ett projekt och ett kontor. Informationen användaren ser avgörs av vilka enheter informationen görs tillgänglig för.

 

[/fusion_tab][fusion_tab title=”VERKTYG” icon=”fa-dove fas”]

 

CMS | UPPDATERINGSVERKTYG

Vart ni än befinner er bara ni har tillgång till en internetaccess kan ni själva uppdatera er app via vårt Cloud baserade content management system . Detta för att er app alltid skall innehålla den senaste och korrekta informationen Cyan CMS fungerar både på desktop, surfplatta och i mobilen. Verktyget finns på Engelska och Svenska men kan uppdateras med ytterligare språk vid behov. Det är möjligt att använda samma verktyg för flera olika appar och att göra anpassningar med egna moduler i Appsales Cyan Local Hosting.

 

I grundutförandet

 

 

 • Uppdatera innehållet i appen på ett enkelt sätt från vilken enhet du vill.
 • Ändringar sker direkt.
 • Skicka push-meddelanden.
 • Säker krypterad inloggning
 • Säkert lösenord.
 • GDPR i CMS med utdrag via e-post, begär anonymisering och/eller radering av poster/allt. Kräver attest.
 • Policy och medgivande i App och CMS med tidstämpel och automatisk förnyelse vid uppdatering.
 • Samma inloggning i App och CMS för administratörer.
 • Skräddarsydd behörighet (app, enhet/enheter).

[/fusion_tab][fusion_tab title=”PRISER” icon=”fa-dove fas”]

 

 

 

PRIS

Appsales Cyan innehåller tre olika delar.

 

Licens för Appsales Cyan CMS

Kostnaden för licensen består av dels en engångsavgift och dels en månadsavgift som debiteras kvartalsvis. För Appsales Cyan Local Hosting tillkommer design och anpassningar samt ett utökat licensavtal. Det är inte tillåtet att själv modifiera koden utan skriftlig överenskommelse.

 

Utveckling och utformning av appar.

Kostnaden för utformning av appar består av en engångsavgift kopplad till den tid designen och utformning tar. Tillkommande kostnader är löpande uppdateringar av apparna vid nya versioner av operativsystem om inte ett tilläggsavtal tecknats för detta.

 

Support och driftavtal.

Supportavtalet utformas efter kundbehov. I grundutformningen ingår löpande drift av CMS system, support och hantering av felanmälningar från administratörer med en SLA om påbörjat ärende inom 12 timmar vardagar. Tilläggsavtal kan upprättas för uppdateringar av mobila appar till nya operativsystemsversioner, kostnaden för ett  avtal beror på frekvens samt appens utformning.

 

App som tjänst.

Ovan olika innehållsdelar paketeras till en fast engångskostnad och månadsavgift under en angiven tidsperiod.

Kontakta oss gärna för en offert. info@appsales.se

[/fusion_tab][/fusion_tabs]