NATIVE APP FÖR MEDBORGARFÖRSLAG

ERBJUD MEDBORGARE I KOMMUNEN ATT LÄMNA FÖRSLAG MED EN MOBIL APPLIKATION.

Den som vill lämna ett medborgarförslag laddar ner appen och lämnar sitt medborgarförslag med text och bild samt signatur direkt i appen.

Läs mer här

https://appsales.se/medborgarforslag/