GÖTEBORGS CENTRALSTATION SKAFFAR APP

I går hade vi äran att närvara när Jernhusen lanserade sin app för internkommunikation på Göteborg Centralstation.

Syftet med appen som utvecklats med Appsales Black är att underlätta kommunikationen mellan Jernhusen och företagen som bedriver verksamhet i stationen.
Appen följer samma principer som vårt framgångsrika koncept för kommunikation mellan centerledning och hyresgäster på köpcentrum.
Vi önskar Jernhusen lycka till med lanseringen och implementeringen av appen och tackar för en trevlig tillställning