NYTT KONTOR

Under augusti månad flyttar vi in i våra nya lokaler i Dockan, Malmö.

Etableringen sker för att samla verksamheten på en plats och valet föll på Skåne då regionen har blivit lite av Sveriges Silicon Valley, speciellt för mobila affären.

Närheten till universitet, tillgång till kvalificerad personal och en lång tradition av mobilutveckling skapar goda förutsättningar för att utveckla både den kommersiella verksamheten i Appsales och utvecklingstjänsterna i systerbolaget HPC Mobile AB.

Nu börjar arbetet med att hitta nya kollegor, både inom försäljning, grafisk produktion samt programmering. Målsättningen är att fördubbla personalstyrkan till början av 2017 samtidigt som vi kommer att lansera ett flertal nya tjänster under hösten.