STOR EFTERFRÅGAN PÅ FÖRETAGSAPPAR ÖPPNAR FÖR RMAD UTVECKLING

Redan i slutet av 2017 kommer marknadens efterfrågan växa fem gånger snabbare än vad interna IT organisationens kapacitet mäktar med. Behovet av både interna och kundorienterade företagsappar växer med rekordfart efterhand som behoven för mobila verktyg ökar.

Enligt Gartners rapport är det fyra huvudsakliga områden som företag och organisationer behöver fokusera för att på bästa sätt hantera utmaningen.

1. Prioritera apputveckling av företagsappar med en värdedriven prioriteringsordning.
2. Använda en bimodal IT approach med konstant utveckling.
3. Använda “rapid mobile app development” (RMAD) för att snabba på utvecklingsprocessen och sänka kostnaden.
4. Använda flera olika resurser för utvecklingen av företagsappar med både interna och externa lösningar.

Vi på Appsales kan bara hålla med, under slutet av 2015 och början av 2016 har vi sett en kraftig ökning av efterfrågan på företagsappar, både bland befintliga och nya kunder. Allt fler områden använder företagsappar som stöd för en process eller hjälp i kommunikationen, de som börjat och lanserat en företagsapp ser nya användningsområden och positiva erfarenheter av tidigare satsningar gör att steget till app nummer två och tre minskar.

Appsales var bland de första i världen som utvecklade ett RMAD system för snabb och kostnadseffektiv utveckling av mobila företagsappar i större skala. Vi har i dag en ledande position bland annat gällande internkommunikationslösningar för handelsplatser i Sverige och levererar appar till mer än 50 kommuner och hundratals små och stora företag.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer.