UPPDATERINGAR CYAN

MEDIA BANNER
I Media kan ni välja att ”highlighta” en post genom att ni väljer att skapa en banner. Bilden från posten visas då som en banner i toppen av Media flödet i era appar.
Då användaren klickar på bannern kommer användaren direkt till detaljvyn för posten.

Fram till nu har Titel från utvald post visats i vit text över bilden i bannern. Ni kan nu välja om ni vill att Titel skall visas på bilden eller om endast bilden skall visas.
Valet gör ni i CMSen då ni lägger in media posten. 

För att det skall bli en banner behöver ni markera i rutan ”Utvald post (vissa banner i toppen på flödet)” i media posten. 

Då ni vill att Titel skall visas över bilden markera i rutan framför ”Visa titel på mediabanner”.
Det sker inte med automatik som idag utan ni behöver aktivt välja att Titel skall visas på bilden annars visas endast bilden. 

Saker att tänka på:
Ni behöver ladda upp en bild för att det skall bli en banner.
Till varje mediapost går det att ladda upp 3 st bilder. Då ni laddar upp mer än en bild och markerar ”Utvald post (visa banner i toppen på flödet)” är det den bild ni laddar upp sist som blir banner. 

Bifogar en bild för ändring i CMS samt en video för hur det kan se ut i app.

OBS!! Förändringen är gjord i CMSen men påverkar ännu inte era appar. Vi behöver uppdatera app med ny kod för att det skall slå igenom.
Vid nästa kod uppdatering kommer funktionen finnas med.

Var vänliga och säkerställa ni godkänt de senaste utvecklaravtalen så vi kan ladda upp nya koder till er app.

Vill även passa på att påminna om nedan funktioner som är relativt nya. 

FAQ CMS
Avpubliceringsdatum finns även i menyn FAQ. Det innebär att ni kan fylla i ett datum då ni vill post skall försvinna från appen. Posten försvinner från appen men finns kvar i CMSen till dess att ni väljer att radera den. Ni ser i listan öve inlagda posten datum för avpublicering.
Fungerar på samma sätt som under Media. 

Mina frågor
Knappen Mina frågor kommer att finnas i app under Information > Sparad Info > Mina frågor. Denna knapp är ny och då användaren trycker på den så kommer han/hon se de frågor och svaren på dem som de skickat in via appen.
Ni som admin svarar på inkomna frågor i CMSen. Ni hittar dem på Dashboard > Nya förfrågningar från appanvändare > Frågor samt under FAQ > Ny fråga

VIDEO
Visning av video i app. Nu blir det en thumbnail (bild med play knapp) för videon i flödet vilket ser mycket bättre ut samt det blir mindre ”klick” för användaren.