9 SKÄL TILL VARFÖR DU BEHÖVER EN APP FÖR INFORMATION INTERNT.

Efterfrågan på appar som internt kommunikationsverktyg ökar kraftigt, mer än hälften av de nya uppdrag vi fått under våren handlar om just en app för internkommunikation eller kommunikation med partners/ närstående bolag.

Vad gör då just en app så lämplig för detta område?

Bortsett från det uppenbara, att den finns tillgänglig i fickan hos användaren i princip dygnet runt så finns det en hel del skäl att välja en app för effektiv kommunikation och information vi presenterar här.

”ALLA” HAR EN SMARTPHONE – ÄVEN DE SOM INTE HAR EN TJÄNSTETELEFON.

Mer än 90 % av befolkningen har en smartphone, i åldersgruppen under 35 är det i stort sett alla. Så den absolut största delen av användarna har utrustningen tillgänglig för att ta del av interna information. Det är något som skiljer sig från webbaserade intranät speciellt i verksamheter där inte alla har en företagsdator.

FUNGERAR UTAN UPPKOPPLING.

Appar fungerar till skillnad mot webblösningar även utan uppkoppling eller med dålig sådan. Man kommer åt information vart som helst och när som helst, det enda man behöver komma ihåg är att ladda telefonen.

APPAR ÄR HELT ENKELT RÄTT FÖR DET VI GÖR OFTA.

Vi spenderar drygt sex gånger mer tid i appar än på mobilsurf när vi använder telefonen,. Hela 52 % av all tid vi använder en skärm går till app-tid, resten fördelas mellan 40 % på datorn och 8 % mobilsurf. I USA spenderar användarna faktiskt mer tid i appar (46,6%) än vad som läggs på internet utanför appar (45,1%). Trenden är dessutom kraftigt uppåtgående.

Till och med TV har nu fått ge vika för smartphones sett till användning i USA.

mobile-devices-time-spent-surpasses-tv-flurry

SYNLIGGÖR INFORMATION FRÅN SOCIALA MEDIER.

Det är svårt att driva information på sociala medier, att först skapa en användarbas och sedan lyckas nå fram i bruset är definitivt en utmaning. I en app kan man samla samtliga sociala medier och där syns innehållet utan konkurrens. Det gör att användaren är informerad om budskapen och aktiviteterna på ett helt annat sätt.

SAMLAR INFORMATION FRÅN FLERA KÄLLOR.

Utöver sociala medier så kan man samla i princip hela organisationens olika kommunikationskanaler som nyhetsflöden, sociala flöden, press och andra källor i en app. Det gör informationen lättillgänglig och överblickbar.

NÄR DET ÄR VIKTIGT NÅR INFORMATIONEN FRAM.

Med push-notiser kan man skapa attention för viktiga meddelanden. Vi ser i de hundratals appar vi levererat att aktivitetsnivån ökar kraftigt efter ett sådant meddelande och att i stort sett 95 % av alla användare tar del av budskapet.

FUNKTIONALITET – DÄR DU ÄR – NÄR DU BEHÖVER DEN.

I en app kan smarta funktioner som exempelvis formulär för rapportering och undersökningar enkelt byggas in. Beroende på verksamhetens behov kan dessa smarta funktioner anpassas till behoven för en eller fler grupper.

DATABASER FÖR ATT DET HELT ENKELT ÄR ENKLARE.

Google generationen vill inte leta och bläddra, de vill söka information. Appar kan ha en eller flera smarta databaser med sökfunktionalitet för FAQ, policys och riktlinjer. Det gör informationen tillgänglig och lätthanterlig, dessutom funkar det även i miljöer och situationer där man saknar internetuppkoppling.

HJÄLP NÄR DEN BEHÖVS.

Checklistor och stöd vid jobbiga situationer, en app finns på plats och kan hjälpa till med det enkla med ofta så viktiga. En app för krishantering gör skillnad när det behövs.

Vi bygger appar för internkommunikation till allt från den lokala förskolans behov att kommunicera med föräldrarna till börsbolagets interna kommunikationsbehov samt för återförsäljare och partnerskap. I samtliga fall ser vi att appen gör livet lite enklare för både användare och avsändare.

Kontakta oss gärna för mer information om hur vi kan hjälpa er verksamhet.