APPAR FÖR KOMMUNIKATION INTERNT

En app för internkommunikation placerar informationen på armlängds avstånd för användaren i princip hela den vakna tiden.

Med push-notiser säkerställer man att viktig information får uppmärksamhet. Informationen kan hämtas från fler olika källor och samlas i appen tillsammans med det material man hanterar via appens content management system.

OJ, ETT NYTT TIDSKRÄVANDE PROJEKT – VI HAR VARKEN TID ELLER RESURSER!

Vi tror att en app just kan spara tid och resurser eftersom en stor del av funktionen är att samla den information som redan finns i den löpande kommunikationen. Läs mer om internappar.

https://appsales.se/apparforkommunikation