ÄNDRING AV KRAV PÅ GOOGLE PLAY

Google ändrar i sina krav avseende private policy (integritetspolicy) för utvecklare (alla som har en app på Google play).

Från att det varit frivilligt att ha en policy så förändras det i början av mars till att varje konto måste att ha en private policy kopplad till sina Appar.

Alla med Google Play konto har troligen redan fått ett mail om det från Google med ämnen: Warning of Google Play Developer policy violation: Action Required (appnamn).

Detta innebär att man behöver upprätta/skriva en policy för användardata samt lägga in denna i form av en URL till policyn på Google Play Store.

Läs mer: https://thenextweb.com/google/2017/02/08/millions-apps-soon-purged-google-play-store/ 

Här finner ni ett exempel på en sådan Policy MOBILE PRIVACY POLICY

Kontakta oss för hjälp att skapa och publicera er policy.