HR-APPAR ÄR FRAMTIDEN REDAN IDAG.

Redan från början har vi på Appsales fokuserat användarnyttan i våra lösningar med den uttalade ambitionen att appar som förenklar våra liv är appar som kommer finnas kvar i användarens telefon. Förutom redan etablerade koncept för interna kommunikations-appar, appar för föräldrastöd i offentlig miljö liksom appar för ungdomsverksamhet i både offentlig och privat regi har vi tagit fram en serie RMAD koncept för HR-Appar.

Besök vår kampanjsida här HR-APPAR

De flesta svenskar har en smartphone, nära 90% av den arbetande befolkningen – och vi spenderar nästan 4 timmar om dagen med att på olika sätt interagera med vad vi kallar livets fjärrkontroll. Hela 87% eller 209 av 240 minuter spenderas dagligen i appar medan 31 minuter ägnas åt smartphonens webbläsare. Appar har blivit en central del av våra liv och är den aktivitet efter sömn vi lägger mest tid på.

Ur HR perspektivet innebär smartphonen en möjlighet att erbjuda stöd och nå fram till medarbetare med en teknisk plattform som inte kräver investeringar i form av varken smartphones eller datorer, något som annars ofta begränsar tillgången till information.

I vårt grundläggande koncept för HR-Appar har vi tagit fram följande koncept i RMAD miljö (Rapid Mobile App Development) vilket innebär problemfria appar med fullservice koncept där HR kan fokusera på innehåll istället för teknik och där vi tar ansvar för att HR-Apparna fungerar med aktuella operativsystemsversioner och hålls uppdaterade.

APPAR FÖR CHEFSTÖD

Att vara ny som chef innebär ofta nya utmaningar, även för etablerade chefer kan det vara svårt att hålla reda på alla policys och regler för olika situationer. I konceptet för chefstöd finns möjlighet att göra policys och dokument tillgängliga liksom att samla information runt verksamhetens kultur. Olika mallar för samtal, möten och situationer kan enkelt laddas upp i appen liksom att appen kan hantera video och olika typer av formulär.

APPAR FÖR KRISHANTERING

Vad gör man i en krissituation? Hur ser rutinerna ut, vad skall göras och i viken ordning? Vem skall kontaktas och hur fungerar en defibrillator? En kris-app tas fram med verksamhetens krisgrupp och fungerar enligt satta rutiner. Stor vikt läggs på enkelhet och tydlighet detta är en app som inte skall kunna missförstås.

APPAR MEDARBETARSTÖD

Gör det enkelt att göra rätt. I medarbetarappen finns policys, regler och stöd. Hur och när man ansöker om semester eller om man har rätt till terminalglasögon samlas i en eller flera databaser. Formulär för att skicka ansökningar, information om tillgängliga utbildningar och nya karriärmöjligheter samt instruktioner för olika processer. Medarbetare appen kan vara hur ambitiös som helst eller rikta in sig på de områden man vet att informationen brister eller är svår att hitta. Med notiser av olika slag når man fram med viktiga budskap.

PERSONALTIDNINGEN ÅTERUPPSTÅR

De flesta av oss är intresserade av vad som sker på vår arbetsplats även utanför regler, mål och verksamhetsstyrning. Personaltidningar är en kanal för att nå fram med information, bygga kultur och engagera. En HR-app är den ideala kanalen för denna typ av kravlös information som inte kräver att man interagerar och vi ser att efterfrågan växer snabbt inom området.

KOLLEKTIVAVTAL

Har verksamheten ett kollektivavtal eller andra avtal så skapar en HR-app med information runt avtalen och ömsesidiga rättigheter/skyldigheter ett bra informationsdokument för alla parter. Appen kan också innehålla en kalender och ett informationsflöde som hanteras av den lokala kubben för att göra informationen transparent och öppen för alla.

REKRYTERING

Att rekrytera med en HR-app ger en möjlighet att ”hamna i fickan” hos potentiella kandidater. Verksamheten kan marknadsföras i appen med både bild/text och video och kandidater kan läsa om aktuella tjänster, göra ansökningar/tester m.m. Genom att appen laddas ner till användarnas telefon skapas också en framtida rekryteringskanal där man vid behov enkelt når människor som intresserar sig för verksamheten och valt att ladda ner varumärket till sin privata skärm.

MEDARBETAREUNDERSÖKNING

Appar för medarbetareundersökningar kan integreras mot befintliga system men även byggas in i andra appar som en funktion. Vi stödjer webservices och Google Forms samt kan bygga in de flesta webbaserade verktyg som är mobilanpassade. Just för denna typ av Hr-appar fyller push-notiser en viktig funktion som påminnelseverktyg. Att få en påminnelse och snabbt komma åt frågorna direkt i mobilen ökar svarsfrekvensen och ger bättre underlag.

NY PÅ JOBBET – ON-BOARDING

Alla har varit nya på jobbet någon dag och de flesta vet hur mycket tid som läggs på att förstå vem som gör vad och hur man skall agera i olika sammanhang. En HR-app för on-boarding gör det enklare att komma in i jobbet och sparar tid för både den nyanställde och övriga anställda. Denna app tycker vi är självklar i växande verksamheter.

UTBILDNING

Stöd i utbildning är både nödvändigt och svårt. Alla är sällan på samma nivå och med olika kunskap söker man olika svar mellan de lärarledda passen. Att samla utbildningar och utbildningsmaterial i en HR-app ökar tillgängligheten och förbättrar resultatet. Den så ofta framtagna utbildningspärmen kan enkelt ersättas med en app som dessutom är lätt att hålla uppdaterad och kan användas för lång tid framöver. Undersökningar och olika prov liksom kalendarium m.m. kan läggas in i appen genom appen egna verktyg eller som integration mot befintliga system.

INTRANÄT

Vi har levererat över 150 olika projekt nom intra/extranet lösningar i appformat. Kontakta oss så kan vi berätta mer om detta högaktuella område.

 

Kontakta oss, om du vill ha mer information.