REKORDTILLVÄXT FÖR MOBILA FASTIGHETSAPPAR

Appar i fastighetsbranschen blir en allt större affär för oss på Appsales. Med över 40 % av landets största fastighetsägare som kunder har vi en ledande position inom segmentet.

Vi har fått unik kunskap om behoven genom samarbete med ett drygt hundratal fastighetsbolag som hjälpt oss att utveckla produkten och lösningarna. Behovet inom branschen för kommunikation i mobila kanaler samt fastighetsappar som gör det lättare att hitta information och stödjer återkommande processer är stort och nya koncept samt behov adderas till listan nära nog på daglig basis.

Nedan presenterar vi de fem vanligaste koncepten för fastighetsappar i branschen.

Fastighetsappar för internkommunikation.

Appar som gör intern information till personal tillgänglig för alla med en Smartphone. Mobila intranät som fokuserar på daglig proaktiv information via meddelanden och nyhetsflöden. Dessa appar samlar även företagets externa kommunikation både i traditionella och sociala medier så att de blir lättillgängliga för alla anställda. Många appar innehåller även funktioner för medarbetarundersökningar, förslagslådor och avvikelserapportering.

Fastighetsppar för kommunikation med hyresgäster.

Oavsett om det handlar om kommersiella fastigheter eller bostäder finns ett behov av att förbättra och underlätta kommunikationen mellan fastighetsbolaget/förvaltaren och hyresgästen. Konceptet hyresgästappen bygger på samma struktur som internappen men med anpassning för det specifika behovet i den aktuella fastigheten. I kommersiella fastigheter ofta med tillägg för olika former av rapportering som SBA, felanmälan, miljö, omsättning etc.

Appar för rekrytering/introduktion av nyanställda

Att påbörja ett nytt jobb är allt som oftast en utmaning i fråga om att lära sig den nya organisationen. Med appkonceptet Ny På Jobbet får den nyanställda snabbt tillgång till information om vem som gör vad, svar på vanliga frågor samt information om regler och rutiner. Appar för rekrytering samlar lediga tjänster från olika kanaler i ett flöde och gör det möjligt att skapa kvalificeringsfrågor för att förbättra urvalet och öka träffsäkerheten i matchningen mellan sökande och företaget.

Fastighetsppar för projekt.

Oavsett om det är ett nybygge av bostadsrätter eller en uppfräschning av en handelsplats så skapar större projekt både information och kommunikationsbehov. Exempel är appar för nybyggen där lägenhetsköpare kan följa utvecklingen, läsa frågor och svar, göra tillvalsbeställningar samt ställa frågor och ge feedback. Appen kan innehålla intresseanmälan till en framtida styrelse och andra formulär/rapporter. För projekt som ännu letar köpare kan mer kommersiella funktioner byggas in som VIDEO, solkartor, bostäder till salu, intresseanmälan, tidsplan m.m.

Appar för krishantering.

Ett enkelt men viktigt appkoncept med en app som ger steg för steg guidning för hur man hanterar en krissituation. Snabb åtkomst till instruktioner om räddning ABC, krisledning m.m. samt kontaktvägar och handlingsplaner. En app som kan rädda liv.

Kontakta oss gärna för att prata appar för branschen, vi kan fastighetsappar. info@appsales.se