STRATEGI FÖR APPAR BÖRJAR INTERNT

En gemensam nämnare för framgångsrika app-lanseringar inom kategorin företagsappar är att den sker stegvis och att den börjar med något man förstår och kan kontrollera så att man kan anpassa och utveckla innehållet på rätt sätt.

I de strategiska målen för en app behöver man sätta rätt ambitionsnivå. Vad förväntas appen göra, skall den hjälpa, förändra eller revolutionera och för vem skall den göra det? Att skapa en företagsapp som revolutionerar allt för alla är ett högt ställt mål som kommer ha en lika hög budget och kräver en idé som nära nog är en affärsidé i sig själv. Exempel på sådana appar är Bank ID, Spotify, Hemnet och Facebook m.fl.

Mer realistiskt är att börja sin mobila resa med företagsappar som hjälper och stödjer befintliga processer, rutiner och kommunikationsbehov för att sedan följa upp detta med företagsappar som förbättrar dessa områden. I det enkla ligger ofta det briljanta så med en avvägd ambitionsnivå kommer företagets appar göra skillnad i verksamheten.

Uppdelningen i hjälpa/stödja, förbättra och revolutionera i kombination med en känd målgrupp gör att företagsappen kan skapa verkliga förbättringar för den användargrupp man fokuserar på.

FÖRETAGSAPPAR SOM STÖDJER OCH HJÄLPER.

Är ofta en företagsapp för information/kommunikation till/med personal, partners eller andra närstående till organisationen där man redan har en relation med användaren. Företagsappen kan göra information som ofta efterfrågas tillgänglig i mobilen när den behövs vilket underlättar för användaren att göra fler rätt. Att använda företagsappar för att sprida kultur och vid förändringsarbete ökar utan tvekan medvetenheten hos användarna. Exempel på appar vi har byggt tillsammans med kunder är personaltidningar, personalhandböcker, medlems-appar, appar för processtyrning och certifiering, krishanterings-appar, avdelnings specifika informations-appar, appar för kommunikation med hyresgäster samt ”ny på Jobbet appar” för att stödja nyanställda. Oavsett vilket av dessa syften appar har så har de alla fungerat som stöd för den som söker information.

FÖRETAGSAPPAR SOM FÖRBÄTTRAR.

Appar som skall förbättra behöver vara mer specifikt styrda mot en process eller ett fåtal uppgifter inom en given målgrupp användare där man har djupare kunskap om användarens behov. Företagsappen kan göra det lättare att rapportera, följa upp eller agera inom olika områden. Exempel på företagsappar vi skapat för förbättring är konferens-appar, personalundersökningar, förslagslådor, visselblåsare, olika typer av rapporter, miljöcertifieringar, internbeställningar, dokumenthantering, presentations-appar m.m.

FOKUSERA KÄNDA ANVÄNDARE MED KÄNDA OCH BEHOV.

Nyckeln till framgång oavsett ambitionsnivå är att förstå målgruppens behov och att kunna mäta och följa upp resultatet för att göra förbättringar baserade på verkligt utfall. Att göra företagsappar för interna eller välkända användare gör att organisationen bygger upp den kompetens som krävs för att skapa en mobil strategi som håller för bredare lanseringar. Ofta är några av behoven hos kunder likartade de man har internt eller med sina närstående och baserat på intern användning har man skapat förståelse och kunskap runt hur olika funktioner verkligen används och kan användas. På köpet har man fått ett bättre stöd till organisationens funktioner och förbättrade processer som skapat interna ambassadörer.

PYRAMID

TRÄFFSÄKERHET

Ett vanligt misstag är att på webbmaner försöka bygga in så många funktioner som möjligt i samma företagsapp. Vårt mobila beteende är att snabbt hitta rätt genom att klicka på en kapp på telefonen. När vi vill räkna öppnar vi miniräknaren, läsa mail: e-post-appen, betala räkningar: bank-appen, vara sociala med vänner: Facebook/Instagram, hantera vår CV – Linkedin osv. Vi har lärt oss att appen löser det behov den är skapad för och att vi direkt kommer till det innehåll vi efterfrågar. Därför fungerar företagsappar med ”allt i ett koncept” dåligt. För många steg och för mycket navigering i appen gör att man inte använder den. Telefonen har oftast redan en app för att söka i bred information – den heter Google.

Naturligtvis kan man inte göra en företagsapp för var enskild funktion men är ambitionen att förbättra behöver appens innehåll vara tydligt anpassat till de förväntade användarnas behov inom det område appen är byggd för. Är det behovet fört spretigt eller användargrupperna för olika är det bättre att göra flera appar baserade på minsta gemensamma möjliga nämnare. Det blir varken dyrare eller krångligare om man använder RMAD (rapid mobile app development). Denna typ av lösningar ger alla som behöver företagsappar råd att göra rätt.

FÖRETAGSAPPAR FÖR SLUTKUND

Kommersiella appar är fantastiska verktyg för att driva lojalitet men de kräver också någon form av marknadsföring.

Med 2,5 miljoner appar på Google Play är det inte sannolikt att en app i sig själv skapar nya kunder utan marknadsföring via exempelvis sociala medier. Antalet appar som laddas ner på rekommendation ökar kraftigt och denna trend innebär både möjligheter och utmaningar för den som önskar skapa breda app-koncept som skall passa alla. Vi rekommenderar att man även här initialt fokuserar app-satsningen på en känd målgrupp som medlemmar eller en specifik kundkategori. Det är stor skillnad på att göra en app för allmänheten och för en målgrupp man känner och har en relation till.

Vi har skapat app-strategier för både stora börsnoterade företag, kommun och offentlig förvaltning men även för mindre företag som ser möjligheterna att nå anställda och närstående direkt i fickan med en mobilapplikation. Kontakta oss gärna så berättar vi mer om hur er verksamhet kan dra nytta av den mobila revolutionen genom ikoner i användarnas smartphone.